Programma 2 Leefomgeving

Ambitie

Onze ambitie is dat onze inwoners zich veilig voelen en ook veilig zijn.
1. Onze inwoners, bedrijven en eigen organisatie zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.
2. We gaan de gevolgen van overlast van personen met verward gedrag tegen.
3. We zorgen voor actieve communicatie en samenwerking met inwoners en bedrijven over onderwerpen die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving.

ga terug