Paragraaf Grondbeleid

Uitgangspunten

Uitgangspunten

Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s:

  • Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer
  • Inwoners voor cultuur, sport en recreatie
  • Bedrijvigheid voor economische structuur

Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij onze grobdexploitaties vormen een integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Wel wordt de ratio weerstandsvermogen grondexploitaties apart berekend. In 2020 zal een herijking van het grondbeleid worden vastgesteld waarin ook aansluiting wordt gezocht met de notitie grondexploitatie van de commissie BBV. Dit raakt onder meer het onderwerp van tussentijdse winst- en verliesneming.

ga terug