Paragraaf Verbonden partijen

Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen

Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen

  • De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt op het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. De bijdrage die is opgenomen in de begroting 2020 is gebaseerd op de begroting 2020 van de regio Hart van Brabant
  • Vanaf 2019 worden er tekorten verwacht bij de exploitatie van de Diamantgroep die in de eerste jaren nog opgevangen kunnen worden ten laste van de weerstandsreserve.
  • De BNG keert jaarlijks dividend uit. Dit is naar verwachting € 32.000,00.
  • De NV Tilbrugsche Waterleidingmaatschappij heeft haar activa en activiteiten in 2007 overgedragen aan Brabant Water. Inmiddels heeft de rechtbank de vergoeding voor de overdracht vastgesteld.
ga terug