Programma 1 Inwoner

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:

    1. Preventie
    2. Onderwijs
    3. Zorg en activering

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 30.946.544

50,8 %

Baten

€ 5.338.097

9,0 %

ga terug