Programma 1 Inwoner

Ambitie

  • Geen enkel kind valt tussen wal en schip: ieder kind krijgt de ontwikkelingskansen aangereikt die bij de eigen vermogens passen en geen enkel kind zit langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod aan onderwijs en zorg (Ondersteuningsplan SWV Plein 013 2016-2018).
    Het ondersteuningsplan van Plein 013 is in 2016 voor het laatst herschreven en loopt tot en met schooljaar 2019-2020. Najaar 2019 wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw ondersteuningsplan, wat zal ingaan in het schooljaar 2020-2021. Op een aantal punten vergt dit plan nog besluitvorming.
    Het conceptplan is al aangeboden aan de gemeente Tilburg en laat duidelijk zien dat intensievere samenwerking met de gemeenten ook voor Plein 013 een belangrijk speerpunt is.
  • Scholen zijn gevestigd in gebouwen die voldoen aan de huidige onderwijsprincipes en de meest actuele standaarden voor luchtkwaliteit (Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-2016).
  • Analfabeten en laaggeletterden (18+) kunnen zich persoonlijk ontplooien, stappen maken op de participatieladder en beter deelnemen aan de samenleving (Beleidsnota Laaggeletterdheid gemeente Goirle 2018-2021).
ga terug