Programma 1 Inwoner

Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal lasten

29.547

31.808

30.947

Totaal baten

-5.555

-5.119

-5.338

Saldo programma

23.991

26.689

25.608

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Lasten nieuwe wensen

              349

              135

                 74

              474

Aanpak personen verward gedrag / afkoop eigen risico zorg-mijders

                 41

Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd/Wmo

                 35

                 35

                 35

                 35

minder fraude en lagere uitgaven Jeugd

                  -  

               -50

               -50

               -50

Jeugdwerkloosheidsvrijezone

                 38

                 38

                 38

                 38

Leer-werk loket

                 12

                 12

                 12

                 12

Doelgroepenvervoer: Auto-maatje

                 25

                 25

                  -  

                  -  

Uitbetalingsmoment uitkeringen

                 93

                  -  

                  -  

                  -  

Doorontwikkeling lokale toegang

                 72

                 72

                 36

                 36

Implementatie inkoop Wmo

                 60

                 30

                 30

                 30

inverdieneffect - besparen op voorz.

               -30

               -30

               -30

               -30

Kapitaallasten investeringen 2020

                   3

                   3

                   3

              403

Baten nieuwe wensen

                   3

                   3

                   3

                   3

Kapitaallasten SCAG doorberekenen aan SCAG

                   3

                   3

                   3

                   3

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

              346

              132

                 71

              471

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal mutaties reserves

             -750

             -556

             -436

             -441

Mutatie reserve bestaand beleid

             -526

             -531

             -436

             -441

Mutatie reserve nieuwe wensen

             -224

               -25

                  -  

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal Investeringsplan

                 30

                  -  

                  -  

                  -  

(ver)nieuwbouw Mill Hill

                  -  

                  -  

                  -  

 p.m. 

Vervangingen SCAG - diverse

                 30

                  -  

                  -  

                  -