Meerjarenramingen

Meerjarenramingen

Nr.

Omschrijving programma

2020

2021

2022

2023

1

Inwoner

25.608

25.529

25.382

25.222

2

Leefomgeving

8.069

7.813

7.734

7.748

3

Bedrijvigheid

229

229

228

228

4

Bestuur en organisatie

1.614

1.614

1.630

1.628

Algemene dekkingsmiddelen

-38.071

-38.683

-38.785

-38.446

Overhead

6.155

5.917

5.824

5.786

Subtotaal

3.605

2.419

2.014

2.167

Mutatie reserves

-1.928

-954

-510

-411

Resultaat

1.677

1.465

1.504

1.756

ga terug