Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Investeringsplan 2020
Bedragen x € 1.000

 Investering 

 Kapitaallasten 

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Inwoners

         30

          -  

            -  

          -  

          3

          3

          3

      403

Vervanging SCAG

         30

          3

          3

          3

           3

(Ver)nieuwbouw Mill Hill 

 p.m. 

        -  

        -  

        -  

      400

Programma 2 Leefomgeving

   2.970

   2.409

     2.457

   2.505

     144

     251

     358

      469

Bushaltes

       114

          9

          9

          9

           9

Fietspad Riel-Gilze 

       250

       14

       14

       13

        13

Infraplan

   1.209

   1.233

     1.258

   1.283

       67

     134

     201

      270

Openbare verlichting

       125

          7

          7

          7

           7

Groen bij Schoolmeesterpad

       120

          8

          8

          8

           8

Riolering

   1.008

   1.029

     1.049

   1.070

       28

       57

       87

      118

Rioolgemalen

       144

       147

        150

       152

       11

       22

       33

        44

Alg.dm / overhead

         20

          -  

            -  

          -  

          2

          2

          2

           2

Vervanging meubilair

         20

          2

          2

          2

           2

Totaal investeringen bruto

  3.020

  2.409

    2.457

  2.505

    149

    256

    363

     874

t.l.v. rioolheffing

 -1.353

 -1.380

   -1.199

 -1.222

      -39

      -79

   -120

    -162

Doorrekening aan SCAG

       -30

          -  

            -  

          -  

        -3

        -3

        -3

         -3

Totaal investeringen netto

  1.637

  1.029

    1.258

  1.283

    107

    174

    240

     709

ga terug