Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambities

Ambities

  • De ambtelijke organisatie is wendbaar en veerkrachtig.
  • Inrichting en cultuur van de organisatie sluit aan bij de ambities en missie/visie van de organisatie en het bestuursakkoord.
  • Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt.
  • Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en middelen.
ga terug