Programma 3 Bedrijvigheid

In dit programma komt het volgende thema aan de orde:
3.1. Bedrijvigheid

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 726.137

1,2 %

Baten

€ 496.973

0,8 %

ga terug