Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal lasten

19.283

25.620

19.100

Totaal baten

-10.931

-16.959

-11.031

Saldo programma

8.352

8.662

8.069

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Lasten nieuwe wensen

              542

              335

              358

              469

Uitvoering programma Omgevingswet

              180

                  -  

                  -  

                  -  

Inzet trainees afd. VVH en opleiding

              156

              156

                  -  

                  -  

Invullen vacature (trainees VVH)

               -72

                  -  

                  -  

Procesregisseur voor personen verward gedrag

                 62

                 62

                 62

                 62

Compensatie door Rijk - personen verward gedrag

               -62

               -62

               -62

Kapitaallasten investeringen 2020-2023

              144

              251

              358

              469

Baten nieuwe wensen

                 39

                 79

              120

              162

Kapitaallasten t.l.v. rioolheffing

                 39

                 79

              120

              162

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

              503

              256

              238

              307

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal mutaties reserves

             -467

             -154

               -72

               -73

Mutatie reserve bestaand beleid

               -69

               -70

               -72

               -73

Mutatie reserve nieuwe wensen

             -398

               -84

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal Investeringsplan

           2.970

           2.409

           2.457

           2.505

Bushaltes

              114

                  -  

                  -  

                  -  

Fietspad Riel - Gilze (netto investering)

              250

                  -  

                  -  

                  -  

Infraplan

           1.209

           1.233

           1.258

           1.283

Openbare verlichting

              125

                  -  

                  -  

                  -  

Groen bij Schoolmeesterpad

              120

                  -  

                  -  

                  -  

Vervanging riolering

           1.008

           1.029

           1.049

           1.070

Vervanging e/m, druk- en rioolgemalen

              144

              147

              150

              152