Programma 2 Leefomgeving

Ambitie

  • Een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling in de gemeente Goirle op de korte, middellange en lange termijn.
  • Een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud in een groene omgeving.
  • De openbare ruimte voelt veilig, nodigt uit om in te verblijven en op duurzame wijze te recreëren.
  • De ruimte is duurzaam en toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit.
  • We streven naar meer vergroening, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. In het openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen.
  • We willen in regionaal verband ons natuurnetwerk versterken.
  • Wij willen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Goirle verbeteren.
  • De gemeente Goirle wil dat inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  • De gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad (die aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame bedrijfsmatige bouw.
ga terug