Programma 2 Leefomgeving

Ambitie

  • In 2021 zamelen we maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar in.
  • Ook in de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt.
  • Duurzame initiatieven van burgers willen wij stimuleren en faciliteren door middel van (landelijke) subsidies en leningen.

Klimaat mitigatie

  • Wij streven naar 25% duurzame energie opwekking in 2030.

Klimaatadaptatie

  • De fysieke leefomgeving, waaronder ook de openbare ruimte is klimaatbestendig en water robuust ingericht.

Biodiversiteit

  • We leggen de focus op meer vergroening. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.  In het openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen.
ga terug