Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:

    1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Overhead

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 8.281.272

13,6 %

Baten

€ 42.124.845

71,1 %

ga terug