Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Berekening van de overhead (bedragen x € 1.000)

2019

2020

  • Totale kosten voor de overhead

5.868

6.890

  • Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en rioolrecht)

89%

105%

  • Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken

687

757

  • Percentage overhead

9,20%

11,30%


De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, de uitbreiding van de formatie en de hogere lasten automatisering Equalit.

ga terug