Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal lasten

15.967

8.925

8.281

Totaal baten

-50.284

-46.542

-42.125

Saldo programma

-34.318

-37.617

-33.844

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Lasten nieuwe wensen

              442

              192

              112

              112

Overhead: personeel (lasten)

              190

              190

              110

              110

Afronding analoog archief

                 50

                  -  

                  -  

                  -  

Digitalisering archief

              200

                  -  

                  -  

                  -  

Kapitaallasten investeringen 2020

                   2

                   2

                   2

                   2

Baten nieuwe wensen

                  -  

Niet van toepassing

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

              442

              192

              112

              112

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal mutaties reserves

             -390

             -178

               -18

               -19

Mutatie reserve bestaand beleid

             -390

             -178

               -18

               -19

Mutatie reserve nieuwe wensen

             -330

               -80

                  -  

                  -  

Saldo

             -669

             -244

                 75

                 74

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal Investeringsplan

                 20

                  -  

                  -  

                  -  

Toegangssysteem en zonering gemeentehuis

                 20

                  -  

                  -  

                  -