Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Ambitie

  • Op korte en lange termijn voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en ambities met elkaar in evenwicht te houden.
ga terug