Programma 4 Bestuur en organisatie

Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal lasten

2.272

2.174

1.908

Totaal baten

-517

-282

-294

Saldo programma

1.755

1.892

1.614

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Lasten nieuwe wensen

                 65

                 65

                 65

                 65

Formatie Griffie

                 40

                 40

                 40

                 40

Organisatieontwikkeling

                 25

                 25

                 25

                 25

Baten nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

                 65

                 65

                 65

                 65

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal mutaties reserves

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve bestaand beleid

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal Investeringsplan

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

                  -  

                  -  

                  -