Programma 4 Bestuur en organisatie

Ambitie

  • De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd.
  • Inwoners zijn betrokken bij de gemeente.
  • We verbeteren relatie inwoner-gemeente.
  • De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief.
  • De organisatie is wendbaar en adaptief en haar medewerkers worden in staat gesteld om permanent te ontwikkelen.
  • Inrichting en cultuur van de organisatie sluit aan bij de ambities en missie/visie van de organisatie en bestuursakkoord.
  • Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt
  • Effectief en efficiënt omgaan met menskracht  en middelen om geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen.
ga terug