Programma 4 Bestuur en organisatie

Ambitie

  • Er komt meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij een duidelijke ondergrens benoemd wordt.
  • Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons verlangt.
  • De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector.
  • Verbeteren van de relatie tussen inwoner en gemeente.
ga terug