Programma 4 Bestuur en organisatie

Activiteiten in 2020

  • We ontwikkelen een visie op dienstverlening (mogelijk in GHO-verband) en stellen een plan van aanpak op (loopt door vanuit 2019).
  • We herijken onze servicenormen op basis van onze visie op dienstverlening
  • Afhankelijk van de uitkomsten naar een onderzoek naar invoering van een klantcontactcentrum wordt een vervolgplan opgesteld.
ga terug