Programma 2 Leefomgeving

Activiteiten in 2020

  • Er wordt eens in de twee jaar een onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid onder de inwoners.
  • Het Bibobbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd.
  • Het Damoclesbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd.
  • Er wordt deelgenomen aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. Te denken valt daarbij aan BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen.
  • Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om de overlast van personen met verward gedrag tegen te gaan.
  • Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om ondermijning tegen te gaan.
  • Er wordt met de veiligheidspartners een gezamenlijke communicatiekalender gemaakt om samen de inwoners en bedrijven te informeren en te betrekken bij actuele veiligheidsthema’s.
ga terug