Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal lasten

705

829

726

Totaal baten

-485

-454

-497

Saldo programma

220

375

229

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Lasten nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

Baten nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

 2020 

 2021 

 2022 

 2023 

Totaal mutaties reserves

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve bestaand beleid

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Mutatie reserve nieuwe wensen

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

bedragen x € 1.000

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Totaal Investeringsplan

                  -  

                  -  

                  -  

                  -  

Niet van toepassing

                  -  

                  -  

                  -