Paragraaf Bedrijfsvoering

Activiteiten in 2020

Activiteiten in 2020

  • In het kader van de samenwerkingsagenda met Oisterwijk en Hilvarenbeek ronden we de volgende (prioritaire) projecten af: harmonisering van de financiële administratieve processen, plan projectaanpak harmonisering processen en applicaties, gezamenlijke visie op dienstverlening en vorming informatiemanagement team.
  • Het college legt bij de jaarrekening een Verklaring Informatiebeveiliging af conform de voorschriften uit het landelijk programma ENSIA.
  • We voeren de vervolgfase van de organisatieontwikkeling uit. We richten ons daarbij met name op inrichting van processen, structuur en systemen en op borging van de gewenste cultuur.
  • Op het gebied van informatiemanagement en ICT sluiten we aan bij de initiatieven en ontwikkelingen die voortkomen uit de samenwerking met Equalit (en daarmee 11 andere organisaties). Eventuele noodzakelijke investeringen zijn nu nog niet te duiden en zullen indien nodig separaat aan de raad worden voorgelegd.
ga terug