Programma 1 Inwoner

Ambitie

  • Goirle is een gemeente met een sterke sociale samenhang, verdraagzaamheid en kracht (Bestuursakkoord).
  • Inwoners ervaren een gezonde, stabiele en veilige thuissituatie (Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2016 – 2019, samenwerking gemeenten Hart van Brabant en met medewerking van GGD Hart voor Brabant). Nieuwe nota wordt opgesteld (Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023).
  • Alle inwoners kunnen meedoen met sport en cultuur (Back to Basics 2.0, beleidsdomein 2018 - 2021/Bestuursakkoord).
  • Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien (Koers Jeugd(hulp), Samen met de jeugd Hart van Brabant).
ga terug