Paragraaf Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Bestuur

Bijdrage

Belang

Verw. resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan.

31 dec.

1 jan

31 dec

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

GGD Hart voor Brabant (Tilburg)

7.1

Lid AB

748

Bijdrage per inwoner

0

10.756

10.147

8.902

7.889

Diamantgroep (Tilburg)

6.4

Lid AB

2.467

Rijksuitkering Soc. Werkvoorziening

0

13.412

14.442

19.889

20.184

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (Tilburg)

1.2

Lid AB

1.148

Inwoneraantal

0

23.717

18.582

40.899

38.926

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg)

7.4

Lid AB

251

Ingebracht werk en inwoneraantal

0

193

1.861

5.695

4.739

Regionale Ambulance voorziening (Tilburg)

1.2

Lid AB

0

Geen bijdrage

0

13.036

14.074

27.307

25.747

Regio Hart van Brabant (Tilburg)

0.1

Lid AB

106

Bijdrage per inwoner

0

-4.179

-2.698

17.807

33.930

Equalit (Oosterhout)

0.4

n.v.t.

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Deelnemingen

NV Brabant Water (Breda)

7.2

Aandeelhouder

0

40 aandelen

609.107

635.876

438.726

456.765

NV Tilburgse Waterleiding Maatschappij (Tilburg)

7.2

Aandeelhouder

0

450 aandelen

9.537

44.269

31.682

226

NV Bank Nederlandse gemeenten (Den Haag)

0.5

Aandeelhouder

0

12.636 aandelen

0

3.954.000

4.258.000

139.872.000

137.509.000

Stichtingen en verenigingen

Midpoint (Tilburg)

3.1

Lid AB

101

Bijdrage per inwoner

0

-4.179

-2.698

17.807

33.930

ga terug