Geprognosticeerde balans

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Toevoegingen (incl. rente)

Onttrekkingen (incl. aanwending)

Saldo

(bedragen x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene (geblokkeerde) reserve (A)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.875

2.875

2.875

2.875

2.875

Bestemmingsreserves

443

182

154

142

135

6.781

2.329

1.210

660

655

17.102

14.956

13.900

13.382

12.862

Algemene weerstandsreserve

191

41

22

18

18

5.356

1.379

282

36

36

2.527

1.189

928

911

893

Res. dekking onderhoud Turnhoutsebaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Dekkingsreserve kapitaallasten

33

20

19

18

17

107

110

107

106

105

1.564

1.475

1.387

1.299

1.211

Res. Monumenten

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

46

46

46

46

46

Res. Turnhoutsebaan

15

5

3

0

0

400

200

197

0

0

389

194

0

0

0

Res. dekking kapitaallasten sportpark

31

18

15

13

10

229

216

210

204

200

1.370

1.171

977

785

596

Res. Verfraaiing gemeente

25

0

0

0

0

23

11

11

11

11

221

210

199

188

176

Res. Volkshuisvesting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

234

234

234

234

Res. Huisvesting onderwijs

0

0

0

0

0

138

10

0

0

0

1.231

1.221

1.221

1.221

1.221

Res. Cultureel centrum

136

86

83

81

78

318

291

291

291

291

6.577

6.373

6.165

5.955

5.742

Res. Sociaal domein

0

0

0

0

0

198

100

100

0

0

843

743

643

643

643

Reserve grondexploitatie

48

31

31

31

31

0

0

0

0

0

4.392

4.424

4.455

4.485

4.521

Algemene reserve grondexploitatie

43

28

28

28

28

0

0

0

0

0

4.158

4.187

4.215

4.241

4.274

Reserve bovenwijkse voorzieningen

5

3

3

3

3

0

0

0

0

0

234

237

240

244

247

Totaal bestemmingsreserves (B)

491

213

185

173

166

0

6.781

2.329

1.210

660

655

0

21.494

19.380

18.355

17.867

17.383

Totaal reserves (A+B)

5.959

462

386

364

328

5.346

4.021

1.275

1.124

788

24.369

22.255

21.230

20.742

20.258

Voorzieningen

784

316

316

316

316

0

799

428

567

430

357

0

3.865

3.753

3.503

3.389

3.348

Voorz. Pensioenen (vm) bestuurders

70

55

55

55

55

30

123

124

125

126

2.208

2.140

2.071

2.001

1.930

Voorz. Verrekening afvalvolume

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

31

31

31

Voorz. Onderhoud gemeentegebouwen

185

261

261

261

261

240

305

443

305

231

773

729

548

504

534

Voorz. Egalisatie tarieven rioolrecht

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

853

853

853

853

853

Voorz. Egalisatie tarieven afvalstoffen

529

0

0

0

0

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves en voorzieningen

6.743

778

702

680

644

0

6.145

4.449

1.842

1.554

1.145

0

28.234

26.008

24.733

24.131

23.606