Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

  • Bestuur: Dit zijn de salariskosten gemeenteraad, college, lokale rekenkamer en griffie.
  • Organisatie: De salariskosten stijgen. Dit is opgebouwd uit:
    • Periodieke verhoging voor medewerkers
    • Stijging brutosalarissen met 3% vanwege de generieke salariskostenstijging
  • Voormalig personeel: In 2020 heeft de raming betrekking op een personeelslid dat gedeeltelijk is afgekeurd. De gemeente is risicodrager.