Paragraaf Lokale heffingen

Tarievenoverzicht huishoudens

Tarievenoverzicht huishoudens

Nederland 2019

Goirle

2019

2020

OZB eigenaar woningen

0,1115%

0,1142%

0,1103%

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen

0,4779%

0,4318%

0,4335%

Afvalstoffenheffing

€ 263,00

€ 212,76

€ 244,44

Rioolheffing

€ 196,00

€ 199,73

€ 197,70

Bruto woonlasten

€ 740,00

€ 724,25

€ 764,22

Hondenbelasting

€ 45,46

€ 45,00

€ 47,40

ga terug