Paragraaf Lokale heffingen

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen

Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke heffingen. Dit is geregeld in de UItvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente Goirle heeft lokaal beleid vastgelegd in de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016. In de begroting 2020 is in totaal een bedrag van € 51.000,00 aan kwijtscheldingen geraamd. De gemeente Oisterwijk verzorgt de uitvoering van de kwijtschelding, binnen de samenwerking Belastingen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

ga terug