Paragraaf Lokale heffingen

Inzicht in kostendekkendheid

Inzicht in kostendekkendheid

Afval-
stoffen-
heffing

Riool-
heffing

Markt-
gelden

Honden- belasting

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Taakveld

7.3

7.2

3.3

Divers

Divers

8.1/8.3

Divers

Netto kosten taakveld

1.687

1.878

9

85

303

573

45

Kosten, incl. rente

2.186

1.888

11

85

303

573

45

Inkomsten, excl. Heffing

499

10

2

0

0

0

0

Toe te rekenen kosten

556

398

8

3

161

473

48

6.3 Kwijtschelding

40

8

0

3

0

0

0

Overhead, incl. rente

113

214

7

0

161

473

48

BTW

403

176

1

0

0

0

0

Totale kosten

2.243

2.276

17

88

464

1.046

93

Opbrengst heffingen

2.243

2.276

13

88

369

583

19

Mutatie met voorziening

0

0

0

0

0

0

0

Dekkingspercentage

100%

100%

80%

100%

79%

56%

20%

Voor de marktgelden is de toezegging gedaan om een inspanningsverplichting te leveren om in drie jaar te groeien naar 80% kostendekkendheid. Dit hebben we in 2019 bereikt, en deze lijn wordt doorgezet.

ga terug