Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten

Inclusief de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de volgende (kapitaal)lasten opgenomen in de begroting:

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten (bedragen x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Wegen, straten en pleinen

1.810

1.864

1.922

1.974

Exploitatielasten onderhoud

816

816

816

816

Kapitaallasten bestaand beleid

904

892

882

871

Kapitaallasten nieuw beleid

90

156

224

287

Verlichting

270

269

269

292

Exploitatielasten onderhoud

215

215

215

215

Kapitaallasten bestaand beleid

48

47

47

46

Kapitaallasten nieuw beleid

7

7

7

7

Groen

1.380

1.380

1.380

1.379

Exploitatielasten onderhoud

1.356

1.356

1.356

1.356

Kapitaallasten bestaand beleid

16

16

16

15

Kapitaallasten nieuw beleid

8

8

8

8

Speelplaatsen

83

79

75

71

Exploitatielasten onderhoud

35

35

35

35

Kapitaallasten bestaand beleid

48

44

40

36

Kapitaallasten nieuw beleid

Riolering

1.888

1.927

1.968

2.008

Exploitatielasten onderhoud

1.043

1.043

1.043

1.043

Kapitaallasten bestaand beleid

824

805

805

803

Kapitaallasten nieuw beleid

21

79

120

162

Totaal

5.431

5.519

5.614

5.724

ga terug